victor

Coaching

Decision is the ultimate power!

Ordet coach kommer fra amerikanske ”buss”, og spiller på det å ta noen fra ett sted til et annet. Våre vaner og uvaner skaper de vi er - nervesystemet er utviklet til å forsterke gjentatte signaler. Dermed kan du ende opp med den samme negative atferden du prøver å unngå. Dette fører til at gamle tankemønster hindrer positiv utvikling, slik at ditt potensial ikke utnyttes. ”Dersom du gjør det du alltid har gjort, får du det du alltid har fått”. Vår coaching er for deg som ønsker selvutvikling – for bedrede prestasjoner, relasjoner og velvære.