skip to Main Content

Functional Diagnostic Nutrition – En måte å tenke helhetlig helse.

Når kroppen har optimale forutsetninger og fungerer perfekt foreligger homeostase/ balanse. Alle celler og organer jobber da optimalt og skaper en symtomfri, vital kropp. Når ubalanser oppstår gjennom fysiske/ psykiske traumer, infeksjoner eller lengre perioder med stress, påvirkes kroppsfunksjonene, fra homeostase mot ubalanser. Dersom ubalansene får vare over lang tid oppstår symptomer så som smerte, trøtthet, sykdom osv. Funksjonell diagnostisk næringsmedisin er en måte å:

 • Teste kroppens stressnivå
 • Gjenopprette balanse og skape optimal funksjon gjennom naturlige kosttillskudd
 • Om stress:
  Stress er et samlenavn for den reaksjon som oppstår når du er under negativ belastning eller opplever at du er det. Kroppen reagerer i prinsippet på samme måte på alle former av stress, dvs fysisk, psykisk, kjemisk osv. Stressmengden summeres, dvs at all negativ belastning legges sammen og påvirker kroppen som en totalitet. Jo mer stress vi har til enhver tid, jo større er grobunnen for ubalanser. Vi kan skille på yttre stress (fysiske belastninger som monotont arbeid, stillesittende, overtrening, ulykker, deadlines osv) og INDRE stress (virus, bakterier, sopp, parasitter, matvare intolleranser osv)

  Funksjonell diagnostisk næringsmedisin er en holistic disiplin som forener funksjonelle labtester med individuell metabolic typing for å identifiere ubalanser, dysfunkjson og underliggende årsaker til problemene til mange forskjellige helseplager. (FDN) diagnostiserer /behandler ikke sykdomer, men undersøker en såkalt funksjonell status gjennom labtester, og støtter opp ubalansene gjennom kosttilskudd og ernæring for å optimere funksjonen. Husk at når du opplever symptomer (smerte, trøtthet osv) har kroppen som regel vært under indre/ yttre stress over tid. Symptomer kommer ofte lang tid etter ubalansene oppstod. FDN jobber for at du skal kunne bevege deg mot bedre og bedre funksjon (lenger mot venstre på speedometeret nedenfor,) uansett om du idag har symptomer eller ikke.

  Ole Haslestad
  Naprapatlandslaget

  Back To Top