skip to Main Content

4 KRAFTER (svensk e-bok)

kr 79,20

Beskrivelse

4 KRAFTER

Ett bra mind-set och en sund kropp är tyvärr inte nedladdningsbart via Wi-Fi. Du uppnår det genom att tänka, äta, vila och röra på dig på ett smart sätt. 4 KRAFTER kartlägger människans fysiologiska behov och beskriver hur kroppen påverkas om dessa behov inte tillgodoses. Kunskapen hjälper dig att förstå din egen kropp och dina tankar, så att du kan skapa och upprätthålla goda tillstånd i dig själv. 4 KRAFTER leder bort från den tröstlösa jakten på en fungerande metod, som så ofta bara slutar i förvirring och frustration. Detta är ”din egen personliga instruktionsbok för välmående”. 

Hälsa har på många håll betraktats som ett lotteri, där den avgörande faktorn är gener och tur eller otur. Forskningen visar dock tydligt att det är hur vi lever som i högsta grad bestämmer vår hälsa eller ohälsa. Vi är födda med våra gener, som är en slags resursbank med olika kvaliteter och säregenheter som är unika för varje människa. Det är dock vår livsstil, våra tankar och beteende, som avgör hur vi förvaltar vår resursbank. Genom att sätta sig själv i förarsätet för sin hälsoresa kan man göra smarta investeringar i sig själv som maxar den gen-potential man fått utdelad. Om man själv kan påverka sin egen hälsa, och vet hur det kan göras, är man på god väg till välmående och hälsa. 

Den moderna människan förväntas klara av allt: studier, arbete, att vara en perfekt förälder och träna flitigt för att få en lika perfekt kropp som de som pryder framsidan av modemagasinen (som dessutom oftast är manipulerade och falska bilder). Man ska även ha tid att socialisera med sina vänner och bejaka sina fritidssysslor. De uttalade och outtalade krav som kommer från oss själva och från andra är enorma, och kan vara svåra att leva upp till. ”All-in”-kulturen där vi konstant ska prestera och vara på topp kan skapa problem då människokroppens behov inte möts, utan nöts. Om det blir en långvarig ”miss-match” mellan hur du lever och dina biologiska behov leder denna nötning till negativa tillstånd som trötthet och sjukdom. Det gäller istället att bekämpa sin mentala och fysiska stress och vidta åtgärder som påverkar ens gener på bästa sätt. 

Back To Top