skip to Main Content

Hodepine er noe som 3% av oss opplever daglig og rundt 10% minst en gang i uken. Oftest er det ikke noe alvorlig som ligger bak, men dersom den vedvarer bør den tas på alvor,særlig hos barn som også opplever kvalme, ustøhet, tretthet, øresus og dårlig konsentrasjon.

Det kan være flere grunner til hodepine: spenningshodepine, hodepine fra nakken, migrene, Hortons hodepine mm.

Nakken har et høyt antall nerver som formidler signaler til hjernen om kroppens posisjon og dermed balansen vår. Disse skal samordnes med øyets informasjon og innerørets signaler til hjernen. Dersom disse 3 sentralenes informasjon ikke samsvarer, kan hodepine oppstå.

Naprapaten din hjelper deg med å normalisere nakkens strukturer slik at den kan sende riktige signaler til hjernen. Ved spenningshodepine og nakkehodepine vil muskel- og leddbehandling gi god effekt.

BLOGG

Migrene

Migrene kalles også hemicrania (gresk: halve hodet). Hodepinen er lokalisert til halve hodet, men kan…

Spenningshodepine

Det finnes mange årsaker til hodepine, men spenningshodepine er den vanligste av dem. Spenningshodepine er…

Fibromyalgi og stress

I Norge er 100 000 rammet av diagnosen fibromyalgi. Årsaken til fibromyalgi er ukjent, men…

Back To Top