skip to Main Content

Artikkel om hvordan forskerne nå kan vise til hvilke konkrete strukturer i hjernen som er grunnmuren for emati. Speilnevroner aktiveres kun når det ligger en intensjon bak handling. Er det rimelig å tro at vi kan trene opp speilnevronene i hjernen og dermed få mer psykisk energi? Vil en mer empatisk livsførsel styrke din egen «drive» og mentale energi? God lesing.

http://www.forebyggende.no/PDF/fokus-speilforeldre.pdf

Morten Aanerud

Back To Top