Osteopati

Hva er osteopati?

En osteopat arbeider med muskel- og skjelettplager. Osteopati baserer seg på en grundig sykehistorie, en manuell undersøkelse og behandling. Her vektlegges sammenhengende mellom fysiske, psykiske og sosiale faktorer som påvirker helsen vår. Osteopatisk behandling består av ulike manuelle teknikker tilpasset den enkelte. Vanlige plager en osteopat behandler er nakkesmerter, ryggsmerter, hodepine, bekkensmerter, belastningsplager, svangerskapsplager og fordøyelsesplager.

Hva er forskjellen på en naprapat og en osteopat?

Naprapater og osteopater har begge god kunnskap om kroppen og hvordan den fungerer. Begge profesjoner arbeider med muskel- og skjelettplager, og det forsøkes å finne den underliggende årsaken til smerte. I tillegg til muskel- og skjelettplager kan en osteopat oppsøkes ved funksjonelle mage-, tarm- og urinveisplager, fordøyelsesbesvær, halsbrann og sure oppstøt, tung pust og pustebesvær.

Forskjellene mellom en naprapat og en osteopat er generelt sett ikke stor da kunnskapen på mange av områdene går på tvers av profesjonene, men det er noen forskjeller i hva de ulike terapeutene behandler.