FAQ

FAQ – vanlige spørsmål og svar

Det som gjør det vanskelig å svare ”korrekt” på dette spørsmålet, er at alle terapeuter jobber litt forskjellig. En lettere oppgave er å si noe om hva yrkesgruppene har til felles; vi jobber for å optimere menneskers muskel – og leddhelse. Filosofien og behandlingsteknikkene som brukes er ofte like, og alle jobber primært med hendene for å diagnostisere og behandle. Fysioterapeutene har tradisjonelt hatt et større fokus på rehabiliterende trening mens de andre yrkesgruppene har hatt mer ”hands on approach”. Vi i Naprapatlandslaget er ikke så opptatt av yrkestittel, men veldig opptatt av at terapeuten, uansett tittel, er kompetent, positiv og setter pasienten i sentrum. Slike finner vi både hos kiropraktorer, naprapater, osteopater, manuellterapeuter osv. Vi anbefaler at du finner en terapeut som du opplever hjelper deg, uansett hvilken tittel de har.

Smerte er et signal fra kroppen om potensiell skade (nødvendigvis ikke reell skade). Det finnes mange årsaker til at noen av kroppens reseptorer (”varslere”) gir beskjed i form av smerte. Stillesittende, stress og ensidig trening noen faktorer som kan skape «funksjonsfeil» som igjen fører til smerte i muskler og ledd. er Vår oppgave er å finne hvilke strukturer som er under for stor belastning, og behandle slik at funksjonen bedres. Mange ganger sitter IKKE problemet der smerten er, men et annet sted. Vi er mest opptatt av å finne årsaken til dine problemer, behandle dette og gi deg gode øvelser.

Leddjusteringer, leddmobilisering og muskulær behandling som bl.a. triggerpunktsbehandling er de vanligste teknikkene vi jobber med, til sammen med medisinsk akupunktur. Det er viktig for oss å velge det som er mest effektivt, men like viktig er det at du som kunde har det bra på behandling. Dersom du synes noen teknikker passer deg bedre enn andre sier du ifra til terapeuten, så tar vi hensyn til dette.

For de aller fleste plager er forskjellige røntgenundersøkelser ikke noe naturlig valg for diagnose, det er både kostbart og gir noe stråling, og viser sjelden funn ved ”normale muskel- og leddplager”. Dersom din lege eller terapeut vurderer at et bilde eller annen testing er en viktig del i prosessen, gir vi beskjed om dette.

Absolutt! Vi synes det er viktig at du har kunnskap til hva du kan gjøre selv for å holde deg frisk og påvirke funksjonen din. Vi gir ofte øvelser du kan gjøre ”på stuegulvet”, da det øker sannsynligheten for at du får gjennomført. Vi kan legge ambisjonsnivået der du ønsker, og ser gjerne at du trener og gjør de øvelsene vi anbefaler – men det er ikke noe krav 🙂 Vi har laget en egen bok, «Smertefri», som du kan få kjøpt for selvkostpris på våre klinikker. Vi har også laget mange informative videos på vår norske YouTube-kanal, der du kan få tips til øvelser du kan gjøre selv.

Naprapaten har 4-5 års høyskoleutdannelse fra Naprapathøyskolen i Stockholm. I tillegg videreutdanner vi oss kontinuerlig.

Trenger du hjelp med dine problemer?

Naprapat, behandling nakke