Akupunktur

Hva er akupunktur?

Akupunktur ble oppfunnet i det gamle Kina for flere tusen år siden. Ordet akupunktur kommer fra acu (nål) og punctura (punktur), som betyr «punktere huden med en nål». Innen akupunktur er det en rekke systemer, filosofier og teknikker. Grovt sett er det vanligvis delt inn i klassisk (fra TCM – Tradisjonell kinesisk medisin) og vestlig filosofi. Disse to filosofiene er forskjellige når det gjelder grunnleggende holdninger og forklaringsmekanismer, men felles for begge er at man gjennom nåler påvirker kroppens reseptorer for å oppnå en endring i nervesystemets funksjon til det bedre.

Medisinsk akupunktur

Den typen «nål» vi i Naprapat-landslaget bruker kalles medisinsk akupunktur, og dette inkluderer det som kalles dry needling. Målet og filosofien bak medisinsk akupunktur er i tråd med vestlige prinsipper og forskning på virkningsmekanismer gjennom nervesystemet, og gjennom handlingen gjennom nålene påvirker man spente muskler, triggerpunkter, leddkapsler med mer, slik at blodsirkulasjonen blir bedre og muskelspenningen forbedres øker spenningen hvis muskelen er «avslappet» (hemmet).

Dry needling

Dry needling er navnet som ofte brukes for å beskrive å stikke en nål inn i muskler for å påvirke muskelspenninger og eller såkalte triggerpunkter. Navnet dry needling kommer av at man ikke injiserer noe gjennom nålen, slik man gjør i helsevesenet når man skal sprøyte bedøvelse, vaksine eller annet inn i kroppen gjennom en kanyle. Ved akupunktur blir det ikke satt inn stoffer i kroppen, og dermed er all akupunktur i utgangspunktet «tørr». Begrepet er dermed nærmere assosiert med «muskelakupunktur» i motsetning til TCMs filosofi.

Hva behandler vi med akupunktur?

Som naprapater behandler vi kun plager fra muskel- og skjelettsystemet, dvs. muskler og ledd og plagene som følger av disse strukturene.Det betyr at vi ikke behandler allergier, sykdommer i indre organer eller hormonproblemer. Vi behandler for eksempel:

Akupunktur

Helhetlig behandling

Nåler er for oss som regel en del av en helhet, hvor naprapatiens klassiske muskel- og leddbehandling gjennom leddjusteringer og muskelteknikker danner grunnlaget, og akupunktur er et fantastisk supplement til dette. Behandlingsteknikkene som brukes velges ut fra hvem pasienten er, hvilken type smerte eller skade denne har, og hvilke preferanser pasienten har. Vår behandling er rettet mot å skape optimal effekt. Her kan du lese om våre vanligste behandlingsmetoder.

Referanser akupunktur

  1. Huang W, Johnson TM, Kutner NG, Halpin SN, Weiss P, Griffiths PC, Bliwise DL. Acupuncture for Treatment of Persistent Disturbed Sleep: A Randomized Clinical Trial in Veterans With Mild Traumatic Brain Injury and Posttraumatic Stress Disorder. J Clin Psychiatry. 2018 Dec 11;80(1) – PubMed
  2. Anderson BJ, Jurawanichkul S, Kligler BE, Marantz PR, Evans R. Interdisciplinary Relationship Models for Complementary and Integrative Health: Perspectives of Chinese Medicine Practitioners in the United States. J Altern Complement Med. 2019 Mar;25(3):288-295. -PMC – PubMed
  3. Song AQ, Zhang YP, Chen R, Liang FX. Is Acupuncture Effective for Improving Insulin Resistance? A Systematic Review and Meta-analysis. Curr Med Sci. 2018 Dec;38(6):1109-1116. – PubMed
  4. Manheimer E, White A, Berman B, Forys K, Ernst E. Meta-analysis: acupuncture for low back pain. Ann Intern Med. 2005 Apr 19;142(8):651-63. – PubMed
  5. Scharf HP, Mansmann U, Streitberger K, Witte S, Krämer J, Maier C, Trampisch HJ, Victor N. Acupuncture and knee osteoarthritis: a three-armed randomized trial. Ann Intern Med. 2006 Jul 04;145(1):12-20. – PubMed