skip to Main Content
NAPRAPAT

SKIEN ARKADEN

Naprapatlandslaget Skien Arkaden – Naprapat Joakim Drysén

Joakim har jobbet som naprapat i mange år i Oslo, men har nå flyttet til Skien og hjelper deg med plager så som hodepine, svimmelhet, smerter i nakke, skulder, rygg osv. Joakim har spesielt interesse for hvordan hjernen og sentralnervesystemet fungerer, og bruker forskjellige teknikker og behandlingsmetoder for å skreddersy behandlingen optimalt til den enkelte pasient.

Time booker du via telefon eller online booking. Vi har åpent mandag-fredag (og også lørdag og søndag 13.00-15.00 for akutte plager (egne priser).

Hva kan jeg få hjelp med?

Joakim behandler alle plager fra muskel- og ledd så som kink i nakken, ryggsmerter, idrettsskader og vonde skuldre, og har også videreutdannet seg for dypere kunnskaper for behandling av:

Svimmelhet
De fire vanligste årsakene til svimmelhet er: det indre øret, nakken, blodsirkulasjon og øynene. Problemer i et eller flere av disse systemene kan gi svimmelhet. Hos Joakim får du undersøkt disse system for å få kartlagt hvilken typ av behandling er best for deg.

Krystallsyke er en ufarlig men plagsom lidelse som forårsaker plutselig og svært ubehagelig svimmelhet ved hodebevegelser, eller når man skifter stilling.  Diagnosen bekreftes gjennom at man legger pasienten på ryggen och fører hodet i bestemte posisjoner som utløser svimmelhet och en typisk øyenbevegelse (nystagmus). Gjennom å bruke spesielle briller kalt ”nystagmusbriller” (infrared video goggles) kan man på en enkel måte diagnostisere hvilken av buegangene i det indre øret som er påvirket av kristallene og behandle ut i fra det.

Hodepine og Migrene
Hodepine og migrene kan oppstå av flere grunner. For å kunne diagnotisere hvilken hodepine du har så undersøker vi de forskjellige systemenne. Strukturer som nakken och nærliggende strukturer, øyne og det indre øret er ofte involvert. Det er viktig for oss å vite om hodpinen/ migrenen kommer med andre symptomer som for eksempel svimmelhet, kvalme, lysskyhet, aura eller synsforstyrrelser.  Dette gjør det mulig å finne andre medvirkende faktorer til dine problemer og hjelper oss å skape en  behandlingsplan som passer deg.

Hjernerystelse
Hjernerystelse er en vanlig diagnose som de flesta av oss har hatt. 80-90% av hjernerystelser leger seg selv inom 10-14 dagar hos voksne og 2-4 uker hos barn og ungdom. 10% kan få symptomer som varer i mange år, og det kliniske bildet hos disse pasientene kan variere mellom ulike symptomer og plager. Det er veldig sjelden at CT eller MR viser noen kliniske funn efter en hjernerystelse. Sympomer etter hjernerystelser kan være:

• Somatisk så som hodepine, muskel- /leddsmerter
• Kognitiv som brainfog («hjernetåke») og / eller emosjonelle symptomer
• Fysiske tegn (f.eks. bevissthetstap, hukommelsestap, nevrologisk ustabilitet)
• Nedsatt balanse (f.eks. ustabil gange)
• Atferdsendringer (f.eks. irritabilitet)
• Kognitiv svikt (f.eks. reduserte reaksjonstider)
• Forstyrrelser i søvn / våkenhet (f.eks. søvnighet, døsighet)
• Svimmelhet
• Nedsatt øyemotorikk (f.eks. synsforstyrrelser).
• Nakkestivhet

Joakim lager en spesifikk behandlingsplan anpasset etter dine problemer basert på de kliniske funnene og symptomer som blir observert under undersøkelsene. Teknikker som brukes er vestibulær rehablitering, balanseøvninger, motoriska øyenøvesler, øye-hånd-koordination, elektrostimulering og manipulasjon av ryggraden.

Du booker time enkelt online eller via telefon, kort ventetid.

VÅRE TERAPEUTER

Back To Top