Blogg

Slik blir du kvitt belastningsskader

Balanse i kroppen

For at den fysiske kroppen skal være i balanse med best mulig forutsetning for velvære og prestasjon og med fravær av smerte, er det noen kriterier som bør oppfylles. Siden vi utsettes for belastning gjennom gravitasjonskraften døgnet rundt, er vår kroppsholdning viktig for hvordan vi fungerer fysisk.

Her kan du se hvordan loddlinjen optimalt passerer gjennom kroppen (de to bildene til høyre), mens til venstre ser du de vektbærende leddene og optimal symmetri mellom dem.

En symmetrisk kropp gir kroppen gode forutsetninger

Sett forfra eller bakfra er den ideelle holdningen slik at loddlinjen (gravitasjonskraften) deler kroppen i to deler, der de to delene er helt symmetriske. Linjen skal altså helst gå midt gjennom hodet, ryggraden, dele rumpen i to, og ende i et punkt som ligger midt mellom føttene. Belastningen er da likt fordelt mellom høyre og venstre side. Dersom man skal se til den optimale holdningen sett fra siden, går kraften gjennom øret, skulderen, hoften, kneet og rett foran knoken på utsiden av ankelen. De forskjellige delene er da ”stablet oppå hverandre som legoklosser” på en måte som gjør at de har best mulig forutsetning for god funksjon og minst mulig feilbelastning. Dersom det blir endringer i ”legoklossenes” forhold til hverandre (kroppsdelene), vil det få konsekvenser for selve kroppsarkitekturen.

En ubalansert skjev kropp øker belastningen

Det skjeve tårnet i Pisa har en svakhet i sitt fundament, hvilket fører til at toppen av tårnet ligger til siden for bunnen. Når menneskekroppen påvirkes av ulykker og stillesittende, monotone bevegelser, oppstår lignende ”svakheter i et av fundamentet”. Konsekvensen blir å kompensere for å opprettholde funksjonen. Kroppen fungerer ikke som tårnet i Pisa; vi vil ha hodet rett over føttene. Mellom føttene og hodet derimot, kommer det til å oppstå kompensasjoner og skjevheter, og loddlinjen går da ikke gjennom punktene slik som tidligere beskrevet. Dette påvirker belastningen og funksjonen i kroppen.

God holdning

Holdningen blir ofte påvirket med årene, og påvirker da forutsetningene. For å skape best mulig forutsetning for helse jobber vi mot å optimalisere og rette opp kroppen etter prinsippene ovenfor. Kroppsarkitekturens prinsipper skiller seg ikke så mye fra det skjeve tårnet i Pisa, selv om det er mange ulikheter mellom et tårn og et menneske. Begge fungerer som best når de er rette, dersom optimal funksjon og stabilitet er kriteriene.

Tårnet i Pisa har belastningsskader og må fundamenteres og stabiliseres for å ikke kollapse.
En kropp trenger også balanse. Skjevhet øker forutsetningene for belastningsskader.

Behandling og optimering

Belastningsskader oppstår mye tidligere dersom kroppen jobber uhensiktsmessig. Systemet er laget for å være mest mulig effektivt (utvikle kraft bl.a), men også for å fordele kreftene som råder i kroppen slik at ikke for mye belastning oppstår på ett sted. Et eksempel er løperen som har asymmetrier og svakheter i hoftene, og der kreftene på achilles blir for stor og dermed begynner å smerte.

Ønsker du å sjekke hvordan holdning og funksjon er i din kropp? Her kan du få undersøkelse og behandling

Del gjerne dette

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email