Blogg

KISS/KIDD-problematikk hos barn

Her kan du lese mer om KISS/ KIDD.

NB! Ikke alle klinikkene våre har terapeuter med denne tilleggsutdannelsen, ta kontakt med din nærmeste klinikk for å høre om du kan få hjelp med dette.

At et barn kan få låsninger i nakkens virvler er noe flere av oss er kjent med, men ikke alle vet mulige følger av at de ikke blir behandlet og at det i det hele tatt er mulig og behandle det.

– KISS står for Kinematic Imbalance due to Suboccipital Strain og skyldes feilstilling i de øvre nakkeleddene og gir smerte og nedsatt bevegelse.

– KIDD står for Kiss Induced Dysognia and Dyspraxia, som på norsk er øvre nakkeleddsindusert dysgnosi og dyspraksi, er ubehandlet KISS hvor barnet har kompensert for feilstillinger i de øvre nakkeleddene. Dette forekommer hos større barn.

Et foster har lite plass, noe som kan gi veldig spent muskulatur og låsninger av ledd i virvelsøylen. Derfor er asymmetrier vanlige hos nyfødte, men reduseres ofte etter 2-3 måneder og barnet får da mer målrettet motorikk. KISS vil også kunne gi asymmetrier, som ”bananform”, hos nyfødte og utvikles fra de første ukene. Spedbarnet vil ofte ligge med hodet til en av sidene eller ha problemer med å få hodet framover og enkelte av dem klarer ikke løfte seg opp på armene og begynne å krype.
Et spedbarn har det tyngste punktet i hodet lenger bak enn voksne. Dette gjør at de sover med hodet bøyd bakover og/ eller rotert og det vil også åpne luftveiene til barnet mer, men det kan også gi en deformitet av skallen. Skjev hodefasong er vanlig på barn og som 2-åringer er det fremdeles ca 3 % som har det.

Den motoriske utviklingen hos barn vil påvirkes av miljø og interesse, og så lenge det ikke er patologisk årsak er det helt normalt at barn utvikles i ulikt tempo. Forstyrrelse av bevegeligheten kan påvirke utvikling av motorikk, som igjen kan påvirke sikkerhet og trygghet. I alle aldre er det viktig med mestringsfølelse for trygghet og motivasjon og barn som for eksempel har dårlig balanse, romfornemmelse og er usikre må stimuleres til og oppnå dette. Språket henger også sammen med motorikken så et barn med dårlig språk bør også trenes opp ved hjelp av motorisk trening.
KISS vil kunne gi problemer med amming, urolighet og søvnproblemer og om denne forblir ubehandlet kan det utvikles til KIDD som kan gi forstyrrelser i utvikling av motorikk, språk, lese- og skriveevne.

Behandling av KISS/KIDD er manuell behandling av virvelsøylen, samt at muskler og bindevev i området rundt blir manuelt behandlet. I en del tilfeller er det viktig og kombinere manuell behandling av ryggraden med trening for og få økt balanse og motorisk sikkerhet.

Her følger en oversiktlig liste over årsaker og symptomer:

Den vanligste årsaken til KISS er kompliserte fødsler hvor barnet er
* forløst med tang eller sugekopp
* forløst med keisersnitt
* i seteleie
* større enn 4 kg
* født for tidlig
* utsatt for uvanlig lang fødsel og/ eller store manuelle drag

Symptomer på KISS
* ligger helst med hodet til den ene siden eller med hodet bøyd ekstremt bakover
* stivhet og ømhet i nakken
* asymmetrier og ensidig holdning (”bananform”)
* hårløs flekk på hodet
* griner mye og er urolig
* søvnproblemer og ensidig sovestilling
* ammeproblemer
* motoriske problemer

Symptomer på KIDD
* konsentrasjons- og lærevansker
* språkproblemer
* hyperaktivitet
* dårlig motorikk/ forsinket motorisk utvikling
* dårlig balanse og/ eller koordinasjon

Det er flere av naprapatene hos Naprapatlandslaget som har tatt videreutdanning innen dette, så kontakt oss for mer informasjon og/ eller behandling.

Del gjerne dette

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email