skip to Main Content

Impingementsyndrom eller innklemming oppstår når senemansjetten (rotatorcuffen) og den tilliggende slimposen blir sammenklemt i det trange rommet under skulderbladets benete del. Dette medfører at både senen og slimposen blir irritert og reagerer med en betennelsesreaksjon (inflammasjon). Innklemmingen blir som regel provosert av å løfte armen rett ut til siden og ved arbeid med armen foran seg. Innklemming kan oppstå som følge av en mindre skade eller den kan være et resultat av monoton repeterende aktivitet som provoserer de nevnte strukturer.

Impingement syndrom forekommer nesten aldri hos unge mennesker og er sjeldent før fylte 40 år. Dette henger nok sammen med at et impingement som regel er et symptom på andre underliggende forstyrrelser i skulderen, som oftest en eller annen form for ustabilitet.

Back To Top