Svimmelhet

Svimmelhet

Svimmelhet er den vanligste årsaken til at voksne søker legehjelp. Det er frustrerende og slitsomt å oppleve svimmelhet. Plagene kan oppstå akutt eller komme mer smygende. Det finnes mange ulike typer svimmelhet, til felles har de ofte følgende symptomer:

1. Følelsen av å gynge på en båt

2. Rotasjonsfølelse/Vertigo

3. Ustøhet

4. Tung eller nummen følelse i kroppsdeler

illustrasjon svimmelhet
Svimmelhet kan illustreres slik. Når inntrykkene til hjernen fra de forskjellige balanse-organene ikke matcher, oppstår det «kaos» i tolkningen i hjernen.

Det finnes mange årsaker, noen av de vanligste er:

1. Blodtrykket

2. Vestibulær nervedysfunksjon

3. Infeksjoner

4. Angst

5. Allergi

6. Krystallsyke (BPPV)

7. Svulst

8. Stroke

9. Migrene

10. Hjernerystelse

Hva er årsakene til svimmelhet?

Kanskje er den aller vanligste årsaken hjernerystelse. Hjernerystelse eller mild traumatisk hjerneskade (mTBi) er svært utbredt i befolkningen, der noen forskere estimerer at opptil 90% av befolkningen har hatt en form for hjerneskade på et tidspunkt i livet. En stor del av oss har holdt på med kontaktsport, vært med i en fallulykke eller bilulykke (eller annen ulykke som med sykkel, rulleskøyter, skateboard) og muligens pådratt seg hjernerystelse. En av de vanligste bivirkningene for hjernerystelse er svimmelhet. En annen spesielt følsom gruppe individer er soldater som har vært i nærheten av eksplosjoner.

Krystallsyken (BPPV)

Krystallsyken er en av de vanligste årsakene til svimmelhet, og kommer av at små krystaller (kalk-krystaller) det indre øret løsner fra sitt membran og faller inn i buegangen. Vesken i buegangene har følere som registrerer bevegelse når vi endrer stilling, og disse sender signaler til hjernen som tolker bevegelsene. Ved krystallsyken får hjernen informasjon om bevegelse som faktisk ikke skjer, for de krystallene i buegangene får hjernen til å tro at det skjer bevegelse. Svimmelhet oppstår når hjernen får forskjellige signaler fra forskjellige føles/ systemer. Behandlingen skjer gjennom å posisjonere deg slik at krystallene føres til rett plass igjen.

Dersom vår kompetanse på krystallsyken ikke gjør deg helt symptomfri sender vi deg gjerne videre til Klinikk for Alles egne kompetansesenter for svimmelhet. 

Svimmelhet
Bilde av det ytre øret, mellomøret og det indre øret. De tre buegangene (semicircular canals) er der krystallene holder til. Disse kan løsne fra sin posisjon og skape signaler til hjernen som fører til svimmelhet.

Kan angst og svimmelhet henge sammen?

Uansett hva svimmelheten kommer av, er det også vanlig at folk utvikler angst. Dette skyldes at kroppen ikke er balansert og en følelse av at du er i fare for å falle og/ eller dø. Dette gjør at det sympatiske nervesystemet vårt må jobbe ekstra hardt og kan føre til økt blodtrykk og angst. Mange ganger kan angsten forsvinne ved rett behandling.

Vi ser flere tilfeller der svimmelhet ofte utvikler seg sammen med migrene. En vestibulær migrene (migreneutløst svimmelhet) er en lidelse der migrenen er assosiert med svimmelhet og kvalme. En av de vanligste årsakene til migrene på sin side er hjernerystelse eller mTBi. Migrene, angst og hjernerystelse kan altså ha en sammenheng, men det ene trenger ikke å utløse det andre. 

Behandling

Nøkkelen er å rette opp i skaden fra hjernerystelsen. Ny forsking i dag støtter denne teorien sammen med flere års erfaring på behandling av pasienter med svimmelhet og migrene. Når vi korrigerer hjernens funksjon, har disse forholdene en tendens til å forbedre seg dramatisk.

Behandlinger av svimmelhet kalles ofte vestibulær terapi og mange klinikere utfører denne typen terapi, men det er viktig klinikeren som utfører behandlingen har gode ferdigheter. Når det gjelder en infeksjon som forårsaker problemet, kan anti-virale medikamenter gjøre veien til en frisk kropp raskere. Noe som ikke anbefales er å ta substanser for å senke svimmelheten. Substanser som er utskrevet for svimmelhet kalles vestibulære depressiva; dette inkluderer ingefær og andre urter. Når vi tar de reduserer vi evnen til å føle bevegelse, noe som får oss til å føle oss mindre svimmel. Dessverre reduserer dette også hjernens evne til å bli frisk og kan føre til kronisk og mer alvorlig svimmelhet i fremtiden. Rådfør med din lege om du er usikker. 

Her er en kort video med informasjon om forskjellige typer av svimmelhet, og hvordan man kan behandle dersom vanlig behandling av krystaller ikke fungerer fullt ut:

Referanser

1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28981340

2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5384823/

3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24061769

Teksten er skrevet av Johantan Arkin, Dr of Chiropractic Neurology.

Del gjerne dette

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email