skip to Main Content

Skoliose – hva er det, hvordan oppstår det og hva kan du gjøre?

Skoliose kommer fra gresk og betyr skjev/bøyd. Når du ser en ryggrad fra siden, har den naturlige kurver som skaper en god funksjon. Men sett bakfra skal ryggraden være rett og ikke hakkete, slik den har blitt ved skoliose. Ofte har ryggen en S-form ved skoliose, og til og med et utrent øye kan se en tydelig skrå rygg. Det er flere forskjellige kategorier skoliose, her skal vi se på hvilke typer som eksisterer, hvorfor den oppstår og fremfor alt hva vi kan gjøre for å påvirke slik at ryggen kan være mindre skrånende eller i beste fall helt rett igjen (noe som kan skje hvis skoliosen ikke gjør det er alvorlig, og du starter med riktig behandling/trening i tide).

Skoliose
Et eksempel på hvordan skoliose kan se ut.

Ulike typer skoliose

Skoliose er definert i mye av litteraturen ved en krumning av ryggraden (lateral) på mer enn 10 grader. Dette er årsaker til at skoliose kan oppstå, og mest sannsynlig er det multifaktoriell; flere ulike faktorer samhandler. Kvinner rammes oftere enn menn. Mennesker er ofte delt inn i grupper av idiopatisk skoliose (uten kjent bakgrunn/årsak), medfødt skoliose og skoliose som et resultat av nevromuskulær sykdom.

Strukturell skoliose:

En strukturell skoliose forblir skrått når pasienten bøyer seg fremover. Strukturell skoliose kan klassifiseres i flere grupper, inkludert:

 1. Ideopatisk (uten kjent årsak). Det blir ofte referert til som 1 a) infantil (0-3 år), 1 b) ungdommelig (3-10 år) eller 1 c) ungdom ideopatisk skoliose (over 10 år).
 2. Nevromuskulär
 3. Medfødt (fra fosterstadiet) Med medfødt menes fra fødselen, og omtrent 15% anslås å ha skoliose fra dette. Påvirkning i fosteruke 3-6 kan være en årsak til at ryggvirvlene i ryggraden deformeres eller vokser sammen på den ene siden.
 4. Revmatisk sykdom
 5. Traumer
 6. Tumorer
Skoliose
Skoliose kan gi smerter og problemer hvor som helst

Funksjonell skoliose:


Den ikke-strukturelle eller funksjonelle skoliose avtar eller elimineres i sin sjevhet når pasienten bøyer seg fremover. Fremoverbøying er således en måte å skille på om det er en strukturell eller funksjonell skoliose. Funksjonell skoliose er ofte en effekt av en forskjell i benlengden – kroppen blir asymmetrisk når det ene benet er kortere/lengre, og ryggraden begynner å kurve for å kompensere. Den funksjonelle skrå blir strukturell over tid ettersom vevet i kroppen tilpasser seg det skrå, og ryggvirvlene blir ombygd (omformet).

Funksjonell skoliose kan deles inn i følgende grupper/årsaker;

 1. Holdningsskoliose
 2. Nerverot irritasjon (du viker bort og lindrer nervesmerter og blir skrå)
 3. Betennelse
 4. Benlengdeforskjell

Symptomer skoliose

Skjevhet er det mest åpenbare med skoliose. Det kalles vanligvis skjevheter for konveksiteter. Hvis det konvekse («det svulmende skrå året») er over 10%, klassifiseres det som skoliose. En vanlig forekomst er at brystkassen mister sin naturlige krumning (kyfose) som kan sees fra siden. Skjevheter kan føre til en større sannsynlighet for ryggproblemer. Ryggsmerter sees oftere hos voksne med skoliose enn resten av befolkningen, men i ungdomsskoliose sees dette ikke. Skjevheten kan ha en kosmetisk effekt, og påvirker dermed den psykologiske aspekten ved individet. I alvorlige tilfeller der brystets skjevhet påvirker hjerte og lunger, kan du få symptomer fra pust og hjerte. Tarmene kan også bli påvirket hvis skjevheten får den til å presse dem. Her er symptomene i punktliste for en oversikt:

 • Skjevhet
 • Ryggsmerter
 • Forstyrrelser knyttet til indre organer er tilfelle av luftveier, hjerte, tarm, etc.
Skoliose
Illustrasjon av en rett rygg (ingen skoliose)

Diagnose

Cobbvinkel

Diagnosen stilles etter røntgenundersøkelse hvor du kan se og måle krumningen og cobbvinkelen. Cobb-vinkel er måten du måler og klassifiserer skoliose. Over 10% er nødvendig for diagnose.

Behandling

Manuell behandling skoliose

Skoliose

Skoliose behandles manuelt med sikte på å gjenopprette funksjonen til nervesystemet og muskel-skjelettsystemet for å skape bedre balanse. Siden det er de aktive delene (nervesystemet aktiverer muskler) som «trekker beinene skrått», eller forhindrer balanse (rett rygg), er målet å få de rette musklene til å aktiveres og deaktiveres «de som er i spenning», slik at ryggraden kan bli mer mobil og funksjonell, og muligens rettere. Tilfellene vi ser klinisk og som vi har sett bedring i skjevhet, er sannsynligvis idiopatiske funksjonsforstyrrelser. Disse kan bli berørt. Hvis årsaken til det skjevheten er deformerte ryggvirvler, er det mindre sannsynlig at du kan «rette ryggen» med manuell medisin.

Før behandling. Bildekilde: Plaugher/Lopes Textbook of Clinical Chiropractic

 

Etter behandling. Bildekilde: Plaugher/Lopes Textbook of Clinical Chiropractic

Kan man påvirke en skjev rygg?

Vi ser pasienter med skjev rygg hver dag som enten har fått diagnosen skoliose eller ikke, men som kan hjelpe. Det skal påpekes at mange mennesker ikke har fått diagnosen påvist gjennom røntgen, og at de i mange tilfeller ikke kan korrigere skjevhetene i stor grad. Men i noen tilfeller kan skjevhetene reduseres, og selv de med strukturell skoliose føler seg bedre med bare litt mer bevegelse og redusert spenning.

Hvor er ubalansen?

Hvor i kroppen er det begrenset mobilitet og funksjon varierer fra sak til sak. Kroppen er en enhet, og en svakhet eller stivhet ett sted kan skape kjedereaksjoner et annet sted i kroppen. Hver sak må derfor undersøkes og behandles unikt. Det du fokuserer på å finne under undersøkelsen er hvilke ledd som er stive, og hvilke muskler som er hyperaktiverte (anspente), og hvilke som er inaktivert. (hemmet/svak). Gjennom leddjusteringer og muskelbehandling på stedene der den er låst og anspent, og ved å aktivere de svake musklene (trening), forbedrer man kroppen signalsystem (nervesystemet på virkning av musklene). Etter vår erfaring er de viktigste områdene å påvirke bekkenet og brystryggen.

Operasjons skoliose

Kirurgi evalueres av en ortopedisk spesialist. Det er mer alvorlige tilfeller av skjevhet som opereres, vanligvis rundt 50 grader Cobbvinkel. Det er flere måter å gjøre dette på, kun fusjon av store deler av ryggraden eller avstivninger av bøyen/bøyen. De fleste med store tilbøyeligheter blir dermed tydelig oppdaget gjennom observasjon av familie, venner, helsesykepleier etc. Hvis du er i tvil, bør du konsultere legen din.

Korsett

Korsetten har blitt brukt noe opp gjennom årene som en skoliose-behandling, spesielt i en Cobbvinkel mellom 20 og 50 grader. Det er noen negative effekter av bruk av korsetten, blant annet påvirker det hvor fritt pusten går og det psykososiale aspektet det innebærer å bære korsetten. Vi har ingen erfaring med korsett i behandling av skoliose. Kontakt en ortoped for mer informasjon om bruk av korsett som behandling.

Trening

Liggende 90. Ligg på gulvet med underbeina på en stol, sofa eller lignende slik at du får en 90 graders vinkel i hofta og en 90 graders vinkel i knærne. Legg armene langs siden med håndflatene mot taket. Posisjonen påvirker belastningen og asymmetrien i hoften og skuldrene når de utjevnes med tyngdekraften og gulvet. Legg merke til at det kan være et gap mellom korsryggen og gulvet når du begynner på øvelsen. Jo lenger du ligger på gulvet, jo nærmere vil korsryggen komme, og dette er fordi hoftebøyene slapper av. Arbeid med øvelsen i 5-10 minutter.

 

Sittende 90: Stå inntil en vegg så lenge du kan (ca. 2 minutter) hver dag. Aktiverte store muskelgrupper i hoftene, som kan påvirke høyre/venstre side av kroppen.

Skoliose
Katt/ku: svai og se opp (ku), og krum ryggen og se ned (katt). Øker fleksibiliteten i ryggen. God trening hvis skoliose er funksjonell og det er stivhet i ryggen som får den til å bli skrå.

Skumrulle: Med en skumrulle / skumrulle kan du påvirke ryggen. Kontakt en terapeut som kan veilede deg i å bruke dette.

Sideplanke: Brukes for å styrke den svake siden.

Undersøkelse og behandling Naprapatlandslag? Finn din klinikk her.

Kilder: Artikkelen er skrevet med støtte fra Naprapatlands-teamets bok Smertefri, Textbook of Clinical Chiropractic av Plaugher og boken Ortopedi av Lindgren & Svensson

Back To Top